Alptekin Gürsoy Blog

İyot neden önemlidir?

İyot insan vücudunda çok az miktarda bulunan, oksijen, hidrojen, demir gibi kimyasal bir elementtir. Tiroid hormonlarının yapısında yer alır ve tiroid hormonlarının yeterli miktarda salgılanabilmesi için gerekli bir elementtir. İyot sinir sistemi, akıl sağlığı, büyüme ve gelişme için esastır. Günlük tüketilmesi gereken miktarın altında iyot alınması anne karnındaki fetusta, bebeklik ve çocukluk çağında büyüme geriliği, zeka seviyesi düşüklüğü ve her yaşta guvatr riskine sebebiyet vermektedir. İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı sonuçlarından doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklar etkilenir. 


Günlük iyot ihtiyacı

İyot vücuda yenilen ve içilen besinlerden alınır. Deniz suyunda sabit miktarda iyot bulunduğundan deniz ürünleri iyot açısından zengin besinlerdir. Toprakta ve içme suyunda miktarı bölgelere göre belirgin değişiklik gösterir. Bu nedenle deniz ürünleri dışında alınan…


Dünyada ve Türkiye’de iyot eksikliği

Global olarak tüm dünyada 2.2 milyar insan (Dünya nufusunun %38) iyot eksikliği bölgelerinde yaşar ve iyot eksikliğine bağlı risk altındadır. Dünya’da geniş coğrafi alanlarda günlük iyot alınımı, gereksinimin altında olup bireylerde iyot eksikliği saptanmıştır. Bu alanlar…


Besinler ve guvatr ilişkisi

Endemik guvatr etyolojisinde rol oynayan diğer önemli faktör besinlerle alınan guvatrojenlerdir. Doğal guvatrojenler ilk olarak Brassica (Turpgiller) grubu bitkilerdeki tioglikozidlerde gösterilmiştir. Bunlar emildikten sonra tiyosiyanat (SCN) ve izotiyosiyanat’a (iSCN)…


İyot desteğinin zararı olabilir mi?

Daha önceden iyot eksikliği olan bölgelerde yaşayanların büyük çoğunluğu başlatılan iyot desteğini güvenle tolere edebilir. Çok az kişide, ihmal edilebilir yan etkiler mevcuttur. İyot proflaksisinin en önemli yan etkisi geçici ve hafif hipertiroidizmdir.  Ancak bu husus…


İyot eksikliğini sosyo-ekonomik zararı

Konunun tıbbi yönü dışında toplumlarda iyot eksikliği sebebi ile önemli soyoekonomik kayıplar meydana gelmektedir. İyot eksikliği olan çocukların yaşıtlarına göre İntelligent Quotient (IQ) skorlarının ortalama 13 puan düşük olduğu gösterilmiştir. İyot eksikliği olan…