Alptekin Gürsoy Blog

Hipertiroidizm nedir?

Tiroid hormonları vücutta metabolik olayları düzenleyen hormonlardır. Hipertiroidizm tiroid bezinden aşırı derecede tiroid hormonları salgılanması durumudur. Aşırı hormon salgısı metabolizmayı hızlandırır ve çeşitli semptomlara yol açar. 

null

Hipertiroidizm halk arasında “zehirli guvatr” olarak da bilinmektedir. Hipertiroidizm sıklıkla çok yavaş ve sinsi başlar. Başlangıçta ortaya çıkan semptomlar strese ve günlük yaşam zorluğuna bağlı şikayetler gibi algılanabilir. Hipertiroidizmi olan hastaların bir çoğunda aşağıdaki semptomlardan bir veya daha…


Hipertiroidizm nedenleri

Hipertiroidizmin en sık nedeni Graves hastalığıdır. Hipertiroidizmin diğer nedenleri toksik nodüler veya multinodüler guvatr (Bir veya birden fazla nodülden aşırı hormon salgılanması), tiroiditler, aşırı iyot alınması, dışarıdan aşırı tiroid hormonu almaktır. 


Graves' Hastalığı nedir?

Graves hastalığı tiroid bezinin nedeni bilinmeyen bağışıklık sistemi ile ilişkili (otoimmün) bir hastalığıdır. Graves hastalığında, bağışıklık sistemi tiroid bezine karşı TSH reseptör antikoru ismi verilen antikorları üretir. Bu antikorlar tiroid bezini uyararak aşırı…


Graves Göz Hastalığı (Graves oftalmopatisi) nedir?

Graves hastalığında ortaya çıkan antikorlar göz içerisindeki yapılarla da etkileşerek göz küresi içerisinde bir reaksiyonu tetikler. Bu reaksiyon sonrası gözde Graves oftalmopatisi ismi verilen klinik tablo oluşur. Göz tutulumu her Graves hastasında görülmez. Klinik olarak…


Diğer Hipertiroidizm Nedenleri

Tiroid bezi içerisindeki bir veya daha fazla nodül aşırı derecede tiroid hormonu üretimine yol açabilir. Bir nodülden aşırı tiroid hormonu üretimi söz konusu ise toksik nodüler guvatr veya toksik adenom, birden fazla tiroid nodülünde aşırı üretim var ise toksik multinodüler…


Hipertiroidizm tanısı nasıl koyulur?

Hipertiroidizm düşünülen hastada tiroid hormonlarının ve TSH düzeylerinin ölçümü için kan testleri istenir. Tipik olarak tiroid hormon seviyeleri yüksek TSH düzeyi düşüktür. Bu aşamadan sonra hipertiroidizm kliniğe yol açan nedenin araştırması yapılır. Hipertiroidizme yol…


Hipertiroidizm tedavisi nasıl yapılır?

Hipertiroidizmin tedavisi altta yatan nedene yönelik yapılır. Nedeni saptamadan tedaviye başlamak doğru değildir. Hipertiroidi tedavisinde, ilaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi), cerrahi (ameliyat) tedavi seçenekleri olmak üzere 3 tedavi yöntemi vardır. Bu üç tedavi…


İlaçlar

Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan ilaçlar iki ana başlık altında sınıflandırılabilir; antitiroid ilaçlar ve beta-blokörler.Antitiroid ilaçlar — Methimazole (Thyromazol tablet) ve propylthiouracil (Propycil tablet) tiroid bezinden tiroid hormon üretimini azaltarak etki…


Radyoaktif iyot (RAI) tedavisi

RAI ile tiroid dokusunun ortadan kaldırılması, RAI ablasyon tedavisi olarak adlandırılır. Bu tedavide amaç hipertiroidizme yol açan tiroid dokusunu kalıcı olarak devre dışı bırakmaktır. Hipertiroidizmin nedenine bağlı olarak hastada bu sefer sıklıkla hipotirodizm gelişebilir.…


Cerrahi

Cerrahi, hipertiroidizmin tedavisi için diğer bir kalıcı tedavi alternatifidir. Tiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılması, antitiroid ilaç tedavisine ve RAI tedavisine göre riskleri nedeni ile daha az tercih edilmektedir. Tiroid cerrahisine has riskler; sesin kontrolünü sağlayan…


Diğer önlemler

Hipertiroidili hastaların dikkat etmeleri gereken bir nokta da iyotlu tuzdan kaçınmaktır. Mümkün ise iyot içeren ilaçlardan (öksürük şurupları, bazı vitaminler, kalp ritmini düzenleyen bazı ilaçlar, radyolojik görüntüleme için kullanılan boyar maddeler) kaçınılmalıdır.…