Tiroid nodülünün değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Tiroid nodülünün değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Başlangıç değerlendirmede, TSH ve tiroid hormonlarının kan düzeylerine bakılarak hastada tiroid bezinin fonksiyonel durumu değerlendirilir. TSH değerinin normal olması tiroid bezinin normal çalıştığının göstergesidir. Tiroid nodülü olan hastalarının çoğunda TSH değeri normaldir. Tiroid hastalıklarının semptom yelpazesi oldukça geniştir. Birçok hasta çevresinden veya basın-yayın organlarından edindiği bilgiler dahilinde mevcut bazı şikayetlerini (kilo alma, halsizlik, kabızlık, saç değşiklikleri, çarpıntı v.s.) tiroid hastalıklarına atfetmektedir. TSH değerinin normal olması, fonksiyonel anlamda vücutta herhangi bir şekilde nodülün oluşturabileceği bir şikayetin olamayacağının göstergesidir.

 

null

 

Tiroid nodülünün değerlendirmesinde en önemli incelemer tiroid ultrasonografisi ve ultrasonografi eşliğinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Tiroid USG deneyimli ellerde yapıldığı taktirde tiroid nodüllerinin takip ve tedavisinde önemli değişiklikler yapar. Mümkün olduğunca hastayı takip eden hekimin, tiroid USG’yi kendisinin yapması önemlidir. Tiroid ultrasonu tiroid bezi içerisindeki nodülün boyutu, tipi, yapısı hakkında detaylı bilgi verir. Bir tiroid nodülünün hasta ve hekim açısından en önemli değeri kanser olup olmadığının bilinmesidir. Nodüle ait bir takım ultrason özellikleri nodülün kanser riski açısından ön bilgi verir. Nodülünün şekli, yapısı, görüntüsü, kenar düzeni, kanlanması, sertliği gibi parametrelerin ultrasonografide detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Ultrason özelliklerine göre nodüller “düşük”, “orta” ve “yüksek” riskli olarak tanımlanır. Bu risk değerlendirmesine göre takip ve tedavi edilir.

İnce iğne ile hücre alma işlemi; ayaktan, ehil eller tarafından özellikle ultrason eşliğinde yapıldığında ve konuda iyi yetişmiş bir sitolog tarafından incelendiğinde, iyi-kötü huylu nodül ayrımında son derece değerli bir yöntemdir. 

null

 

Hashimoto ve Graves hastalığı gibi durumlarda tiroid ultrasonunda kronik iltihabi sürece bağlı olarak bezin yapısında granüllü, kaba bir görünüm olabilir. Bu yapılanma ultrason görünümünde bez içerisinde sanki bir nodül varmış gibi yalancı nodül (Psödo-nodül) görüntüsü verebilir. Eğer tiroid ultrasonu deneyimli biri tarafından yapılmıyor ise tiroid bezi içerisinde kronik tiroidite ait psödo-nodül görüntüsü aldatıcı olabilir. 

Tiroid fonksiyon testleri normal olan nodüler guvatr hastalarında sıklıkla sintigrafik incelemeye ihtiyaç yoktur. Sintigrafik inceleme sıklıkla tiroid fonksiyon testlerinde hormon fazlalığı (hipertiroidizm) olan hastalarda yapılmaktadır.

Tiroid nodüllerine ait değerlendirmede en önemli basamak tiroid nodülüne ait kanser olasılığının dışlanmasıdır. Modern tibbi yaklaşımda, ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmadan, tiroid hormon değerlerine, ultrason veya sintigrafi gibi yöntemlere bakılarak bir nodülün iyi huylu (selim) olduğuna ait değerlendirme yapmak uygun değildir. Genel olarak, tiroid bezi nodüllerinin ortalama %5’nin kanser olduğu bilindiği için nodül boyutu 10 mm ve üzerindeki tüm hastalara biyopsi yapılmalıdır. Şüphe duyulan hastalarda daha küçük nodüllere de biyopsi yapılabilir. 

Paylaş

Tiroid nodülünün tedavisi nasıl yapılır?

Tedavinin nasıl yapılacağı konusunda nodülden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin patoloji sonucu…

Tiroid nodülünde kanser şüphesinin arttığı durumlar nelerdir?

Tiroid bezi içerisindeki nodülde hızlı boyut artışı, beraberinde boyun bölgesindeki lenf…

Tiroid nodülünün tipleri nelerdir?

Tiroid bezi içerisindeki nodüller yapılarına göre üç ana başlık altında toplanabilir:…

Tiroid nodülünün önemi nedir?

Nodüler guvatrı olan hastaların çoğunda sıklıkla bir şikayet yoktur. Çoğu hastada…

Tiroid nodülü nedir?

Tiroid bezinde belirgin yer kaplayan, çevresindeki normal tiroid dokusundan kıvam olarak farklı küresel…