Hipertiroidizm tedavisi nasıl yapılır?

Hipertiroidizm tedavisi nasıl yapılır?

Hipertiroidizmin tedavisi altta yatan nedene yönelik yapılır. Nedeni saptamadan tedaviye başlamak doğru değildir. Hipertiroidi tedavisinde, ilaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi), cerrahi (ameliyat) tedavi seçenekleri olmak üzere 3 tedavi yöntemi vardır. Bu üç tedavi seçeneği içerisinden hasta için uygun tedavi seçimini etkileyen birçok faktör vardır. Yaş, cinsiyet, sigara içimi, göz bulgusunun olması, tiroid ultrasonografide tiroid bezinin büyüklüğü, eşlik eden nodül varlığı ve sayısı, hipertiroidizmin ciddiyeti, eşlik eden diğer hastalıkların varlığı gibi etmenler tedavi seçimini etkilemektedir. Aynı hastalığa sahip iki hasta için bütün bu faktörlere bağlı tedavi seçeneği farklılık gösterebilir. 

Paylaş

Hamilelik ve Hipertiroidizm

Antitiroid ilaç alan ve hamile kalmayı isteyen hastalar hamilelik öncesi dönemde doktorlarından konu…

Diğer önlemler

Hipertiroidili hastaların dikkat etmeleri gereken bir nokta da iyotlu tuzdan kaçınmaktır. Mümkün…

Cerrahi

Cerrahi, hipertiroidizmin tedavisi için diğer bir kalıcı tedavi alternatifidir. Tiroid bezinin cerrahi olarak…

Radyoaktif iyot (RAI) tedavisi

RAI ile tiroid dokusunun ortadan kaldırılması, RAI ablasyon tedavisi olarak adlandırılır. Bu tedavide amaç…

İlaçlar

Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan ilaçlar iki ana başlık altında sınıflandırılabilir; antitiroid…

Hipertiroidizm tanısı nasıl koyulur?

Hipertiroidizm düşünülen hastada tiroid hormonlarının ve TSH düzeylerinin…