Hamilelikte iyot desteği?

Hamilelikte iyot desteği?

Bireyin günlük iyot ihtiyacı karşılanamadığı zaman, İyot eksikliği hastalıkları adı verilen bir seri gelişimsel ve fonksiyonel hastalıklar ortaya çıkabilir. İyot eksikliğinin en büyük zararı anne karnındaki fetus ve yeni doğmuş çocuklar üzerindedir. Doğurganlık çağındaki kadında ve annede mevcut iyot eksikliği, kısırlık, düşük, ölü doğum, zeka geriliği, dilsizlik, sağırlık ve hamileliğe ait komplikasyonlara yol açabilir. Tiroid hormonları beyin gelişiminde esastır. İyot eksikliği önlenebilir zeka geriliği ve beyin hasarının en önemli nedenidir. Anne karnında ve yeni doğan döneminde bebek yeterli miktarda iyot almamış ise zeka geriliği ortaya çıkabilir. Düşük doğum ağırlığı ve artmış çocukluk çağı ölüm sıklığı bu dönemlere ait iyot eksikliğinin diğer komplikasyonlarıdır. Yapılan çalışmalarda iyot eksikliği olan toplumlarda IQ skorları iyot eksikliği olmayan bölgelere göre daha düşüktür. Bu hastalıkların belki de en az problem yaratanı guvatr olsa da, büyümüş bir tiroid bezi iyod eksikliğinin en sık ve kolay görünen belirtisi olduğu için,  önemli bir halk sağlığı problemi olan bu konu hekimleri yakından ilgilendirmekte ve tartışmasız endemik yörelerde en sık görülen endokrin hastalık olmaktadır. İyot eksikliği olan bölgelerde ayrıca tiroid kanseri sıklığı artmıştır. 
Dünya genelinde annede tiroid hormon eksikliğinin en önemli nedeni iyot eksikliğidir. Dünya sağlık örgütü tarafından Türkiye orta-ciddi iyot eksikliği bölgesi olarak bildiriliştir. İlk defa 1999 yılında ülke genelinde başlayan, sofra tuzlarının zorunlu olarak iyotlanması programından sonra iyot eksikliği ülkemizde belirgin olarak azalmıştır. Hamilelikte ve emzirme döneminde iyot ihtiyacı belirgin olarak artar. Bu nedenle dünyada ülkemiz gibi iyot eksikliği bölgelerinde yaşayan hamile ve emzirme dönemindeki kadınlarda iyotlu tuz kullanımının yanı sıra mutlaka ekstra iyot takviyesi yapılması zorunludur. Ülkemizde tek başına iyot içeren bir preperat bulunmadığı için iyot takviyesi iyot içeren multi-vitaminler ile yapılmalıdır. Hamile olan veya emzirme dönemindeki tüm kadınlar, takip eden doktoru ile görüşüp ekstra iyot takviyesi alması gerekir. İyotu yeterli bölgelerde, hamilelik sırasında en önemli hipotiroidizm nedeni Hashimoto tiroiditidir. 
Hipotiroidizm kadından hamilelik sürecini ve anne karnındaki bebeğin (fetüs) sağlığını olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle, hipotiroidizm tanısının hamilelik öncesi dönemde konulması, hamileliğin normal seyrinin sürdürülmesi ve fetüsün normal gelişimi için esastır. Hipotiroidizm şikayetleri olan, ailesinde tiroid hastalığı hikayesi olan veya bağışıklık sistemini etkileyen diğer hastalıklara sahip kadınlarda hipotiroidizm olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle hamile kadınlarda bahsedilen riskler mevcudiyetinde tiroid bezine ait hormonal değerlendirme yapmak gereklidir. Doğum sonrası depresyonu olan kadınlarda hipotiroidizm bir neden olabilir. Bu gibi hastalarda hipotiroidizm taranmalı ve tedavi edilmelidir. Hipotiroid hastaların almakta olduğu tiroid hormon tedavisi içerisinde de önemli miktarda iyot vardır. Yani hasta almakta olduğu tiroid hormon tedavisi ile vücuda iyot almaktadır. Fakat tiroid hormon tedavisi ile alınmakta olan iyot, hamilelik sırasında alınması zorunlu olan miktardan çok daha azdır. Bu nedenle tiroid hormon tedavisi alan hastalarda da ekstra iyot takviyesine ihtiyaç vardır.

Paylaş

Hamilelik ve Hipotiroidizm

Bir kadının hamilelik öncesi ve hamilelik sırasında normal tiroid fonksiyonlarına sahip olduğunun bilinmesi…

Hamilelik ve Hipertiroidizm

Hamilelikte hipertiroidizm çok daha nadirdir. Hipotiroidizmde olduğu gibi hafif seyirli hipertiroidizme ait…

Post-partum (doğum sonrası) tiroidit

Doğumdan sonraki ilk 1 yıl içerisinde kadınların yaklaşık %7’sinde “doğum sonrası…