Alptekin Gürsoy Hakkında

1971 Ordu doğumlu olan Alptekin Gürsoy, Ordu İstiklal İlkokulu ve Ordu Lisesi mezunudur.

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi(İngilizce)'ni bitirdi.

1995 - 2001 yılları arasında Ankara Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık ihtisasını tamamladı.

1999 yılında Hamburg'da "Institute for Hormone and Fertility Research" merkezinde misafir bilim adamı olarak çalıştı.

2002 - 2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'nda yan dal uzmanlık eğitimi alarak Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı oldu.

2005 - 2010 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'nda görev yaptı.

2007 yılında Doçent oldu.

Halen tam zamanlı olarak Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nde çalışmaktadır.

Videolar

Tiroid Nodülleri

A. Klinik

Tiroid Hastalıkları

Tiroid nodülleri ve tiroid kanserleri takip ve tedavi

Tiroid ultrasonografi

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi

Otoimmün tiroid hastalıkları

Diabetes mellitus ve komplikasyonları

Genel endokrinoloji

A. Araştırma

Tiroid nodülleri ve tiroid kanserleri

Tiroid ultrasonografi ve tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi

Otoimmün tiroid hastalıkları